Zabezpečenie realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Vypracovanie Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a odborného vyškolenia zamestnancov povinných osôb.