• KANCELÁRIA SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, so sídlom Župné námestie 13, 814 22 Bratislava
 • BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., pobočka vedúcej franc. certifikačnej spol. Zvolenská 29, 821 09 Bratislava
 • SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1
 • JOHNSON CONTROLS INTERNACIONAL s.r.o. – odštepný závod so sídlom Priemyselný park pre automobilovú výrobu Záhorie, 900 55 Lozorno 1006
 • Kendrion ferrex s.r.o., so sídlom Priemyselný park Čadca
 • SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA, s.r.o.. Hviezdoslavova 807, 92427 Galanta
 • SEWON ECS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne a prevádzkované prevádzky spoločnosti – pobočky Rimavská Sobota, Hnúšťa, Hlohovec
 • YURA Corporation Slovakia, s.r.o. so sídlom Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne a pobočky: Lednické Rovne, Hlohovec, Topoľčany, Prievidza
 • YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o., so sídlom P. Dobšinského 4016, 979 01 Rimavská Sobota a pobočky: Rimavská Sobota, Hnúšťa
 • ZKW SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Bedzianska cesta 667, 956 31 Krušovce
 • MIBA STEELTEC s.r.o., so sídlom Hlavná 48, 952 01 Vráble
 • DRÄGER SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom Piešťany 921 01, Radlinského 40a
 • FALCK ZÁCHRANNÁ a.s., so sídlom Moldavská 8/A, 040 11 Košice a 74 prevádzkovaných Záchranných zdravotných staníc v SR
 • RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica – ústredie spoločnosti, divízia SLUŽIEB, ul. Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica, divízia POVAŽSKÁ BYSTRICA, ul. Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica, divízia POVAŽSKÁ BYSTRICA, prevádzka SUČANY, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, divízia BRATISLAVA, Pri starom letisku č. 2, 831 07 Bratislava, divízia STAVEBNINY, Považské Podhradie, Pod Hradom 017 04 Považská Bystrica, divízia BANSKÁ BYSTRICA, Slovenská Ľupča 549, 976 13 Slovenská Ľupča, divízia KOŠICE, Pri Krásnej 3, 040 12 Košice
 • Konferencia biskupov Slovenska,Kapitulská 11,P.O.BOX 113 814 99 Bratislava
 • EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU, so sídlom Generálny biskupský úrad augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 810 00 Bratislava
 • ODBOROVÁ ORGANIZÁCA PRI SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOCH PIEŠŤANY a.s.
 • SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV Bratislava
 • REGIONÁLNE STOMATOLOGICKÉ KOMORY ZUBNÝCH LEKÁROV, Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
 • MERKATOR s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie so sídlom v Šamoríne, Čilistov č.62
 • Súkromná veterinárna poliklinika so sídlom v Piešťanoch ul. Potočná č.14
 • AVOS AUDIT, AVOS Consulting, AVOS Tax so sídlom Námestie SNP 1476/4, Piešťany 921 01
 • CCS CONSULTING s.r.o. so sídlom v Bratislave, ul. Ľ. Podjavorinskej 1614/1
 • SAD Trenčín a.s. so sídlom v Trenčíne, Zlatovská cesta č.29
 • INLET, so sídlom v Novom Meste nad Váhom ul. Ľ. Podjavorinskej 1614/1
 • GALVANIKA a.s,. Brezová pod Bradlom
 • SIMM s.r.o. so sídlom Štverník 662, Brezová pod Bradlom 90613
 • ELEMONT BEZPEČNOSTNÉ A KAMEROVÉ SYSTÉMY s.r.o., Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce
 • EXEKÚTORSKÝ ÚRAD KOMÁRNO so sídlom Župná 6, 945 01 Komárno
 • GEODET-REAL, s.r.o., so sídlom Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina
 • AMEJ s.r.o. so sídlom v Piešťanoch na ul. Mateja Bela 14HVB a.s.
 • LUKRO s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ul. Piešťanská č.1202/44
 • HOTEL PENZIÓN ZACHEJ so sídlom v Piešťanoch – Banka, Cesta J. Alexyho 4
 • ELMAL, s.r.o. so sídlom Pribišova 3, 841 05 Bratislava
 • FEPA, so sídlom v Myjave ul. Partizánska č. 393/31
 • ARBEX s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom
 • NOVA-S a.s. so sídlom Štverník 662, Brezová pod Bradlom 90613
 • GRANEX SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Trnave, Nitrianska 5
 • KLIMSTAHL s.r.o. so sídlom v Myjave, ul. Novomestská č. 12/69
 • KOMPAVA s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ul. Piešťanská č.1202/44
 • UMAX s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ul. Piešťanská 1202/44
 • SAPA BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA, s.r.o., so sídlom Dukelská 1218/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • SBS ARTEX – NOVA s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ul. Kmeťova č. 15
 • DM SECURITY so sídlom v Novom Meste nad Váhom 91501, J. Hašku 786/5
 • Stanica technickej kontroly s. r.o. so sídlom v Trenčíne
 • WETO SPEDITION s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ul. Bzinská