25. mája 2018 vošla do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 z 27. apríla 2016: Je najväčšou regulácia v ochrane osobných údajov za posledných 20 rokov.

Dotýka sa takmer každej firmy na Slovensku a v celej EÚ. Vyžiada si množstvo zmien v informačných systémoch a procesoch orgánov verejnej moci, ako aj všetkých spoločností vykonávajúcich spracovateľské operácie.

Ak nie ste pripravení ako firma na tieto úlohy radi vám pomôžeme na základe našich odborných vedomostí, praktických skúseností a doterajších obchodných vzťahov.

Zabezpečujeme realizáciu GDPR

  • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
  • posúdenie typov spracovateľských operácií vedúcich k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb
  • plánovanie a návrh  technických, personálnych a organizačných opatrení, záruk a  mechanizmov na zmiernenie rizík
  • implementácia opatrení do  projektu GDPR na zabezpečenie ochrany osobných údajov s preukázaním súladu s nariadením
  • odborné školenia oprávnených osôb vašej organizácie v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov
  • outsourcing DPO — poverenej osoby