Systém riadenia proti korupcii podľa ISO 37001 špecifikuje sériu opatrení na pomoc organizáciám pri prevencii, odhaľovaní a úprave úplatkárstva.

Medzi ne patrí :

  • prijatie politiky boja proti úplatkárstvu,
  • vymenovanie osoby, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie predpisov v boji proti úplatkárstvu, odborná príprava,
  • hodnotenie rizík a náležitú starostlivosť o projekty a obchodných partnerov,
  • vykonávanie finančných a obchodných kontrol,
  • zavádzanie správ a vyšetrovacích postupov.

Manažérsky systém je navrhnutý tak, aby pomohol vašej organizácii implementovať systém riadenia proti korupcii alebo vylepšiť ovládacie prvky, ktoré v súčasnosti používate.

Zavedenie systému riadenia proti korupcii si vyžaduje záväzok vedenia a podnety od vrcholového manažmentu. Politika a program musia byť oznámené všetkým zamestnancom a externým stranám, ako sú dodávatelia a partneri pre spoluprácu.

Pomáha znižovať riziko vzniku úplatkárstva a môže vašim zainteresovaným stranám preukázať, že ste zaviedli medzinárodne uznávané kontroly proti korupcii na základe osvedčených postupov.

Pre koho to je?

ISO 37001 môže používať akákoľvek veľká alebo malá organizácia, či už vo verejnom, súkromnom alebo dobrovoľníckom sektore a v ktorejkoľvek krajine.

Ide o flexibilný nástroj, ktorý sa dá prispôsobiť podľa veľkosti a charakteru organizácie a riziku úplatkárstva, ktorým čelí.

Aké výhody mi to prinesie?

Zavedením ABMS môžete znížiť riziko vzniku úplatkárstva a dokážete svojim manažmentom, zamestnancom, majiteľom, financujúcim subjektom, zákazníkom a ďalším obchodným partnerom, že ste zaviedli medzinárodne uznávané kontroly proti korupcii na základe osvedčených postupov.

Môže tiež poskytnúť dôkazy v prípade trestného vyšetrovania, (trestná zodpovednosť právnických osôb, zákon č. 91/2016 Z.z.) že ste podnikli primerané kroky na zabránenie úplatkárstvu.

Kde môžem zistiť viac?

Viac informácií o ABMS sa môžete dozvedieť na nps@nps.sk alebo 0903 390 404.