• vykonanie posúdenia a auditu systému ochrany osobných údajov, projektu GDPR a bezpečnosti informačného systému
  • vykonanie auditu systému správy registratúry
  • vykonanie auditu systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
  • vykonanie prípravy (poradenskej činnosti) na certifikáciu podľa ISO 37001 – 2016 o systéme riadenia proti korupcii
  • vykonanie auditu  vnútorného systému vybavovania podnetov  v zmysle zákona č. 314/2014 Z.z.